Nieuws

Heeft u vragen
Bel ons (0523) 27 08 55

Herdenking Frits de Zwerver

18 april 2024

Afgelopen donderdag werd op 11 april bij het Frits de Zwervermonument traditiegetrouw stilgestaan bij de bevrijding van Heemse. Van onze school waren de groepen zeven hierbij aanwezig. In samenwerking met Plaatselijk Belang Heemse en basisschool de Vlinder werd er een korte herdenking gehouden.

Het Frits de Zwerver monument en de gedenksteen voor de verzetsstrijders Herman Hendrik Scheffer, Pieter Arends en Heine Bolks zijn geadopteerd door onze school. Jaarlijks herdenken wij de bevrijding van Heemse en leren de kinderen dat vrijheid een groot goed is in Nederland. Helemaal in deze tijd waarin we veel oorlogen zien in de wereld, is dit niet altijd vanzelfsprekend.

Na het welkomstwoord door voorzitter Henk Bosch en een toespraak van gebiedswethouder Alwin Mussche droegen leerlingen een gedicht voor. Daarna werd er een minuut stilte in acht wordt genomen en konden kinderen en andere betrokkenen, bloemen leggen bij het monument en de gedenksteen. Dit jaar waren er ook nabestaanden van Frits de Zwerver, afkomstig uit Canada. Ter afsluiting werd samen het volkslied gezongen onder begeleiding van een trompettist.
Op school was er voor de betrokkenen een kop koffie, de kinderen kregen een glas ranja met een lekkere koek.

Ga terug naar Nieuwsoverzicht