Extra ondersteuning

Heeft u vragen
Bel ons (0523) 27 08 55

Omdat alle kinderen uniek zijn verschillen ze ook in hun manier van leren. Leerlingen krijgen daarbij de ondersteuning die ze nodig hebben. We noemen dat Passend Onderwijs.

Het beleid van onze school vatten we samen in het begrip Realistisch Inclusief.

Inclusief

Daarmee bedoelen we dat we het belangrijk vinden dat kinderen zoveel als mogelijk dicht bij huis naar school gaan. En dat kinderen zoveel mogelijk samen met leeftijdsgenoten en vrienden op school zitten. Tegelijk zorgen we er voor dat elke leerling de begeleiding en ondersteuning krijgt die hij of zij nodig heeft. Daarom doen we ons best de leerling te leren kennen. Immers, alleen dan weten we wat zijn of haar leerbehoefte is. De leerkracht maakt dus onderscheid tussen de leerlingen, voor zover dat het kind helpt zich goed te ontwikkelen. Elke leerkracht krijgt daarbij zelf begeleiding van de Intern Begeleider. En soms komt er een leerkracht ondersteuner of klassenassistent in de klas. Dat maakt het mogelijk om sommige kinderen ook individueel wat extra aandacht te geven.

Realistisch

Maar ook onze school is niet in staat om in alle gevallen voldoende of de juiste ondersteuning te bieden. Dat ontslaat ons er niet van ervoor te zorgen dat ook voor dat kind een school wordt gevonden die dat wel kan. Die scholen vinden we in ons Samenwerkingsverband Passend Onderwijs. Door met andere schoolbesturen samen te werken hebben we altijd de mogelijkheid om voor elke leerling een passend aanbod te realiseren.

Wat onze school wel kan staat opgeschreven in het School Ondersteuning Profiel (SOP).

PASSEND ONDERWIJS 

De overheid stimuleert Passend Onderwijs. Aanvankelijk moest dit voor alle scholen op 1 september 2012 een feit zijn, maar door de regering was dit tijdpad uitgesteld tot 1 augustus 2014. Passend onderwijs anno 2014 betekent dat wij verplicht zijn een plaats te bieden aan alle kinderen die aangemeld zijn. Dat wil zeggen, wanneer wij als school denken dat wij in geval van problematiek, in staat zijn deze leerling goed onderwijs te geven. Wanneer wij denken dat wij deze leerling niet goed kunnen onderwijzen, zijn wij verplicht om voor deze leerling een geschikte school te vinden. Als school hebben wij daar natuurlijk over nagedacht en wij hebben een ondersteuningsprofiel opgesteld. 

Om leerlingen zo goed mogelijk te kunnen laten leren kunnen wij gebruik maken van ambulante begeleiding van het Speciaal Basisonderwijs. Deze hulp wordt ingezet om de leerkracht deskundiger te maken.

Onze school maakt onderdeel uit van het samenwerkingsverband Veld Vaart & Vecht en valt hierbij samen met de andere gereformeerde scholen uit Hardenberg, Ommen en Dalfsen onder de afdeling Mariënberg. Voor meer informatie: www.veldvaartenvecht.nl