Buitenschoolse opvang

Heeft u vragen
Bel ons (0523) 27 08 55

Onze school heeft een overeenkomst gesloten met de instelling voor buitenschoolse opvang: Welluswijs. Met deze instelling kunt u contact opnemen voor meer informatie over buitenschoolse opvangmogelijkheden, kostenberekening, betalingswijze, vergoedingen e.d. Aan de hand van uw wensen wordt tussen u en de instelling een contract opgesteld. De school zorgt ervoor dat de opvanginstelling beschikt over schooltijden, vakantierooster e.d. 

Welluswijs is ook de organisatie waarmee wij als school samen het aanbod van de 2 tot 4-jarigen vormgeven. Dit doen we op onze school binnen de peuterspeelzaalgroep ‘Kleine Doekes’ 

Mocht u als ouder de voorkeur geven aan een andere opvangorganisatie of gastouder dan staat u die vrij en kunt contact met hen opnemen en vragen naar de voorkeuren.