Open dag

Heeft u vragen
Bel ons (0523) 27 08 55

Open huis op de Doekesschool: toekomstgericht onderwijs met een open bijbel

Onze kinderen groeien op in een maatschappij waar allerlei verschillende mensen en meningen zijn. Ze leven in een gezin, een straat of stad waar ze samen leven met andere mensen. Mensen die anders zijn, mensen die andere meningen hebben, mensen met verschillende achtergrond wat betreft cultuur en geloof. Op de Doekesschool willen we onderscheidend zijn in de manier waarop we aandacht geven aan persoonsvorming van kinderen. Je eigen pad kiezen als leerling van Jezus. We willen ons onderwijs veel meer ruimte geven voor ontwikkeling van het unieke antwoord van iedere leerling in relatie tot de vier liefdes: de liefde voor God, de liefde voor onszelf, de liefde voor de ander en de liefde voor de schepping. Wij als school dragen mede zorg van het onderwijs gericht op de bevordering van deze sociale integratie door het overdragen van kennis en de kennismaking met al deze verschillen in de samenleving.

Als Doekesschool willen een hoopvolle plek in de buurt zijn. Kinderen leren nu al op deze plek goed burgerschap vorm te geven vanuit de hoop die in ons leeft en het zeker weten dat God samen met ons bouwt aan een nieuwe toekomst hier op aarde. Als Doekesschool willen we een hoopvolle in de buurt zijn waar kinderen en volwassenen vertrouwen krijgen, mogen leren, fouten mogen maken, verder mogen kijken. Waar hoop en kwetsbaarheid hand in hand mogen gaan. Wij streven daarin naar een duurzame relatie met de omgeving.

 

Kinderen groeien op in een wereld die snel en ingrijpend verandert. Met prachtig en krachtig onderwijs willen we kinderen voorbereiden op een duurzame en digitale maatschappij. We vinden het belangrijk dat leerlingen een zelfstandige, onderzoekende en kritische houding ontwikkelen zodat ze in staat zijn om verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leren en daarmee antwoord kunnen geven op de uitdagingen van deze tijd.  We willen dat leerlingen zich kunnen ontwikkelen naar hun mogelijkheden en daarom geven we onderwijs dat leerlingen stimuleert en uitdaagt om te leren en hun talenten zo goed mogelijk te benutten. Zo bereiden we hen op een toekomst in een samenleving die continu in beweging is.

 

Op donderdag 9 maart houden we op de Doekesschool ‘open huis’. Bent u op zoek naar christelijk onderwijs voor uw kind? Wij nodigen u van harte uit. Loop binnen voor een rondleiding door onze school en neem een kijkje in de klas. Dit geeft ook de gelegenheid om al uw vragen te stellen. U bent welkom tussen 09.30 en 14.00u. Om 20.00u is er ook een voorlichtingsavond (graag opgeven via g.warner@hannahscholen.nl Wij zien u graag op de Doekesschool!