Aanmelden

Heeft u vragen
Bel ons (0523) 27 08 55

Wij zijn trots op het onderwijs dat wij geven op onze school. Alleen daarom al zouden wij dat jaarlijks willen laten zien tijdens het Open Huis. Het Open Huis is voor ouders die staan voor de schoolkeuze de mogelijkheid om een kijkje in de school te nemen. Staat u voor de schoolkeuze dan bent u welkom op de eerste donderdag in maart. Tussen 09.00 – en 14.30u is de mogelijkheid om de school in bedrijf te zien. Ook is er ’s avonds een voorlichting. Deze begint om 20.00 uur. Bent u verhinderd? U bent altijd welkom op de Doekes voor een rondleiding. Neem in dat geval contact met ons op voor een afspraak. Wanneer u bent gekomen tot een schoolkeuze, dan kunt u uw kind inschrijven. U ontvangt hiervoor tijdens het open huis of rondleiding een inschrijvingsformulier. Na inschrijving ontvangt u een bevestigingsbrief.

Toelatingsbeleid

De Hannah scholen zijn opgericht omdat ouders onderwijs voor ogen stond dat zou aansluiten bij de christelijke opvoeding die hun kinderen thuis genoten. Dat is nog steeds onze gedragslijn. Het zijn gereformeerde scholen van christenen voor christenen. Kinderen van ouders die het identiteitsdocument “Geloven in Onderwijs” in woord het gedrag omarmen, zijn welkom.

Op onze scholen verwelkomen we christenen uit diverse denominaties en kerkelijke gemeenten. Samen weten we ons verloste christenen die leven van genade.