Aanmelden

Heeft u vragen
Bel ons (0523) 27 08 55

Hartelijk welkom op onze school!

Wilt u uw kind aanmelden op onze school, dan kunt u contact opnemen met de directie voor het maken van een kennismakingsgesprek. U kunt ook direct het aanmeldformulier downloaden, invullen en naar de directie verzenden: g.warner@hannahscholen.nl. Met de aanmelding spreekt u uw voorkeur uit voor plaatsing op deze school. Bij deze aanmelding hoort een kennismakingsgesprek tussen de ouders en de directie van de school.

Toelatingsbeleid

Op onze scholen verwelkomen we christenen uit diverse denominaties en kerkelijke gemeenten. Samen weten we ons verloste christenen die leven van genade. Kinderen van ouders die het identiteitsdocument “Geloven in Onderwijs” in woord het gedrag omarmen, zijn welkom op de Hannah scholen.

Van aanmelden naar een definitieve inschrijving

De definitieve inschrijving gebeurt nadat de directie een positief toelatingsbesluit genomen heeft op basis van identiteit en onderwijsbehoeften. U ontvangt dan ook een aanmeldpakket. De formulieren van het aanmeldpakket zijn tevens digitaal te vinden op de website. Ongeveer 6 weken voordat de leerling start, neemt de desbetreffende leerkracht contact op met de ouders voor een gesprek. De leerkracht stuurt de ouders tevens een vragenlijst om de onderwijsbehoeften van het kind in kaart te kunnen brengen.

Open huis

Wij zijn trots op het onderwijs dat wij geven op onze school. Alleen daarom al zouden wij dat jaarlijks willen laten zien tijdens het Open Huis. Het Open Huis is voor ouders die staan voor de schoolkeuze de mogelijkheid om een kijkje in de school te nemen. Staat u voor de schoolkeuze dan bent u welkom op de eerste donderdag in maart. Tussen 09.00 en 14.30 is de mogelijkheid om de school in bedrijf te zien. Ook is er ’s avonds een voorlichting. Deze begint om 20.00 uur. Bent u verhinderd? U bent altijd welkom op de Doekes voor een rondleiding. Neem in dat geval contact met ons op voor een afspraak. Wanneer u bent gekomen tot een schoolkeuze, dan kunt u uw kind aanmelden. U ontvangt hiervoor tijdens het open huis of rondleiding een aanmeldingsformulier. Na aanmelding ontvangt u een bevestigingsbrief.