Schoolgids

Heeft u vragen
Bel ons (0523) 27 08 55

SCHOOLGIDS 

Elke nieuwe ouder krijgt een schoolgids bij de aanmelding van hun kind(eren). Aan alle ouders wordt elk jaar een aangepaste versie gegeven.  

Contactgegevens van leerlingen en medewerkers van de Doekesschool staan hier niet in. Mocht u hier een kopie van willen, dan kunt u hiervoor bij de directeur terecht.