Vakantie

Heeft u vragen
Bel ons (0523) 27 08 55

Voorjaarsvakantie 17 februari t/m 21 februari
Goede Vrijdag 10 april
Tweede Paasdag 13 april
Koningsdag 26 april
Meivakantie 27 april t/m 8 mei
Hemelvaartsdag 22 mei
2e Pinksterdag 1 juni
Zomervakantie 6 juli t/m 14 augustus