Aan de vruchten herken je de boom

Heeft u vragen
Bel ons (0523) 27 08 55

Identiteit

In de scholen van Hannah leeft het christelijke geloof en kent daardoor een klimaat van geborgenheid: waarin je wordt gezien, waarin er naar je geluisterd wordt, waarin je wordt beschermd en waarin je Gods liefde mag ervaren.

Lees meer

Aanmelden

U kunt uw kind hier aanmelden

Gebedsgroep

Elke eerste woensdag van de maand komt een gebedsgroep van ouders bij elkaar om te bidden voor onderwerpen die met de school, de kinderen of  hun familie te maken hebben. Behalve dat de aanwezigen zelf gebeds- ‘Aan de vruchten herken je de...

Lees meer

Hannah

Deze school maakt onderdeel uit van scholengroep Hannah Lees meer

Vacatures

Geen vacatures gevonden