Visie op onderwijs

Heeft u vragen
Bel ons (0523) 27 08 55

Missie:

De Doekesschool is een plek waar kinderen zich ontwikkelen door samen te leven en samen te leren. We zijn allemaal kinderen van God, Zijn liefde ontvangen en dit willen we laten zien in de omgang met elkaar. De Bijbel is het woord van God en voor ons fundament en richtinggever voor het geven van uitdagend, betekenisvol en toekomstgericht onderwijs.

Opdracht (visie):

Geloofsopvoeding:
We vertellen wie God is en hoe we in het dagelijks leven kind van God kunnen zijn, waarbij leerlingen talenten bij zichzelf en elkaar leren kennen, waarderen en ontwikkelen. Zo willen we als school een verlengstuk zijn van de geloofsopvoeding die de ouders thuis aan hun kinderen geven. Met plezier naar school: Vertrouwen en zelfvertrouwen is de basisvoorwaarde voor ontwikkeling. De relatie tussen een leerling, leerkracht en leerlingen onderling is belangrijk. Vertrouwen in elkaar en in jezelf geeft leerlingen een gevoel van veiligheid. Leerlingen moeten zich zo veilig voelen dat ze fouten durven maken, want van fouten kun je leren.

Samen leren:
Wanneer leerlingen op een goede wijze samenwerken en elkaar feedback geven, leren ze meer dan alleen. Daarom werken we binnen ons onderwijs met verschillende samenwerkingsvormen waarbij we de leerlingen aanspreken op hun zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Eigenaarschap: We vinden het belangrijk dat leerlingen een zelfstandige, onderzoekende en kritische houding ontwikkelen zodat ze in staat zijn om verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leren.

Uitdagen:
We willen dat leerlingen zich kunnen ontwikkelen naar hun mogelijkheden en daarom geven we onderwijs dat leerlingen stimuleert en uitdaagt om te leren en hun talenten zo goed mogelijk te benutten. Zo bereiden we hen op voor een toekomst in een samenleving die steeds verandert.