Nieuws

Heeft u vragen
Bel ons (0523) 27 08 55

TOEKOMSTGERICHT ONDERWIJS MET EEN OPEN BIJBEL

27 februari 2024

Onze kinderen groeien op in een maatschappij die continu in beweging is en met verschillende mensen en meningen. We geven op de Doekesschool daarom toekomstgericht onderwijs, waarbij we streven naar een gelijkwaardig partnerschap met u als ouders. Als ouder kent uw kind als geen ander. De Doekesschool biedt daarbij passend onderwijs voor uw kind. We zijn een school waar leerlingen vertrouwen krijgen, mogen leren, fouten mogen maken, verder mogen kijken. Zo werken we samen aan de ontwikkeling van uw kind zodat ze nu en in de toekomst hun eigen pad kiezen als leerling van Jezus.

Als Doekesschool willen een hoopvolle plek in de buurt zijn. Op de Doekesschool zijn we onderscheidend in de manier waarop we aandacht geven aan persoonsvorming. Kinderen leren nu al op deze plek goed burgerschap vorm te geven vanuit de hoop die in ons leeft en het zeker weten dat God samen met ons bouwt aan een nieuwe toekomst hier op aarde. We geven ruimte, zodat leerlingen hun eigen, unieke antwoord kunnen geven in relatie tot de vier liefdes: de liefde voor God, de liefde voor onszelf, de liefde voor de ander en de liefde voor de schepping.

Kinderen groeien op in een wereld die snel en ingrijpend verandert. Met goed en toekomstgericht onderwijs willen we kinderen voorbereiden op een duurzame en digitale maatschappij. We vinden het belangrijk dat leerlingen een zelfstandige, onderzoekende en kritische houding ontwikkelen zodat ze in staat zijn om verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leren en daarmee antwoord kunnen geven op de uitdagingen van deze tijd.  We willen dat leerlingen zich kunnen ontwikkelen naar hun mogelijkheden. Daarom geven we onderwijs dat leerlingen stimuleert en uitdaagt om te leren en hun talenten zo goed mogelijk te benutten. Zo bereiden we kinderen voor, voor nu en hun toekomst.

 

LOCATIE IN DE MARSLANDEN

Naast de vertrouwde Doekesschool aan de Frits de Zwerverlaan in Heemse is het ook de bedoeling dat we deze zomer de deuren openen van onze nieuwe locatie in Marslanden. Daarin starten we met onderbouw-groepen om zo door te groeien naar een volledig onderwijsaanbod van groep 1 t/m 8. Daarbij is het ook de insteek dat deze school een integraal kindcentrum wordt waarbij onderwijs en opvang wordt aangeboden. In de komende tijd wordt duidelijk hoe we precies gaan starten op de locatie Marslanden. Ouders kunnen hun kind daarvoor op dit moment gewoon aanmelden bij de Doekesschool en worden dan automatisch geïnformeerd. Ook ouders die nog geen keuze kunnen maken tussen de ene en andere locatie kunnen zich inschrijven en later alsnog een keuze doorgeven.

 

OPEN HUIS OP DONDERDAG 7 MAART

Het klinkt misschien vroeg, en sommige kinderen moeten nog 3 jaar worden, maar op school is het belangrijk dat we tijdig weten met hoeveel leerlingen we in de toekomst rekening moeten houden. Om die reden vragen wij nu al om kinderen die geboren zijn in 2021 in te schrijven. Op donderdag 7 maart houden we op de Doekesschool ‘open huis’. Bent u op zoek naar christelijk onderwijs voor uw kind? Wij nodigen u van harte uit. Loop binnen voor een rondleiding door onze school en neem een kijkje in de klas. Dit geeft ook de gelegenheid om al uw vragen te stellen. U bent welkom tussen 09.30 en 14.00u. Om 20.00u is er ook een voorlichtingsavond (graag opgeven via g.warner@hannahscholen.nl zodat we kunnen inschatten hoeveel belangstellenden komen) Wij zien u graag op de Doekesschool!

Ga terug naar Nieuwsoverzicht