Agenda

Heeft u vragen
Bel ons (0523) 27 08 55

Ontwikkelingsgesprekken (groep 3 t/m 8)

9 oktober 2023 21-11-2023

Groep 3 – 8: De ontwikkelingsgesprekken zijn facultatief voor ouders van groep 3 t/m 7. Wilt u een gesprek aanvragen dan kan dit
door u in te schrijven via Parro