Agenda

Heeft u vragen
Bel ons (0523) 27 08 55

Ontwikkelingsgesprekken (groep 1/2)

9 oktober 2023 02-11-2023

Groep 1/2: De ontwikkelingsgesprekken zijn voor alle ouders van groep 1/2. Voor u is dit na de informatieavond het eerste gesprek
van dit schooljaar. Wilt u zich inschrijven via Parro. Hiervoor wordt u uitgenodigd.