Agenda

Heeft u vragen
Bel ons (0523) 27 08 55

Gebedsgroep van ouders

23 juni 2020 10-01-2024

Elke eerste vrijdag van de maand komt een
gebedsgroep van ouders bij elkaar om te
bidden voor onderwerpen die met de school,
de kinderen of hun familie te maken hebben.
Behalve dat de aanwezigen zelf gebeds-
onderwerpen inbrengen, kunnen ook
kinderen, leerkrachten en u als ouder
gebedspunten inleveren bij een van de
contactpersonen. Op de schoolkalender staan
alle bijeenkomsten vermeld. Wil je meedoen
met de gebedsgroep of een keer meekijken,
dan ben je van harte welkom! De gebedsgroep
komt samen op school in de personeelskamer.