Agenda

Heeft u vragen
Bel ons (0523) 27 08 55

Verwondergesprekken

18 maart 2020 22-04-2020

oudergeleding MR gaat met ouders in gesprek over de ervaringen van ouders met school – ouders worden gevraagd of kunnen zich opgeven bij MR