Agenda

Heeft u vragen
Bel ons (0523) 27 08 55

Klankbordgesprek

9 oktober 2023 17-04-2024

(oudergeleding MR gaat met ouders in gesprek over de ervaringen van ouders met school –
ouders worden gevraagd of kunnen zich opgeven bij MR)