Nieuws

Heeft u vragen
Bel ons (0523) 27 08 55

Gebedsgroep

Elke eerste woensdag van de maand komt een gebedsgroep van ouders bij elkaar om te bidden voor onderwerpen die met de school, de kinderen of  hun familie te maken hebben. Behalve dat de aanwezigen zelf gebeds- ‘Aan de vruchten herken je de boom’ onderwerpen inbrengen, kunnen ook kinderen, leerkrachten en u als ouder gebedspunten inleveren bij een van de contactpersonen. Op de schoolkalender staan alle bijeenkomsten  vermeld. Wil je meedoen met de gebedsgroep of een keer meekijken, dan ben je van harte welkom! De gebedsgroep komt samen op school in de personeelskamer.

Ga terug naar Nieuwsoverzicht