Nieuws

Heeft u vragen
Bel ons (0523) 27 08 55

De kinderen zijn terug ๐Ÿ˜

Op maandag 11 mei mochten de kinderen na 8 weken weer naar school.
De kinderen keken er erg naar uit om de leerkracht en klasgenoten weer te zien. Het was even wennen, want niet alle kinderen waren aanwezig. De groepen zijn gehalveerd en de kinderen komen op twee momenten op school. Maandag kwam de eerste groep kinderen en dinsdag de tweede groep. Het tweede moment in de week zijn de donderdag en de vrijdag. Op de woensdag zullen de kinderen thuis aan het werk zijn. Tijdens de lessen is er voor elke groep een half uur bewegen ingepland. Deze “gymles” vindt buiten plaats.

In deย periode dat de kinderen thuis waren, hebben ze zoveel mogelijk thuisonderwijs gehad. Leerkrachten deelden filmpjes, belden de kinderen of hadden digitale lesmomenten met de kinderen. Het was een bijzondere situatie, waarbij het veel aankwam op intrinsieke motivatie. We zijn erg trots op de kinderen, maar ook op hun ouders die ineens ‘les’ moesten geven aan de kinderen.

De komende weken zal er nog veel thuis worden gewerkt, maar de meeste instructie vindt plaats op school. Dit zal de druk er thuis ook enigszins afhalen.

Als school volgen wij strikt de richtlijnen vanuit de overheid. Zo is er duidelijk gecommuniceerd wanneer leerlingen wel of niet naar school mogen komen. Dit om de verspreiding van het virus zoveel mogelijk tegen te gaan.
Er zijn zones ingericht voor het halen en brengen van de kinderen. Kinderen komen op 3 verschillende momenten naar school
08.20 โ€“ 08.30u
08.30 โ€“ 08.40u
08.40 โ€“ 08.50u

Er worden verschillende ingangen van de school gebruikt om contact zoveel mogelijk te vermijden. Daarnaast wordt er in de klassen veel gelet op hygiรซne. Er zijn desinfectie pompjes aanwezig en er wordt gedurende de dag schoongemaakt.

Ga terug naar Nieuwsoverzicht