Agenda

Heeft u vragen
Bel ons (0523) 27 08 55

Ontwikkelingsgesprekken voorjaar

1 december 2022 15-02-2023

Ontwikkelingsgesprekken met leerling en ouders (groep 5 t/m 7 – ’s middags)

Verwijzingsgesprekken (groep 8)

Ontwikkelingsgesprekken met ouders (vanaf 17.00u)