Agenda

Heeft u vragen
Bel ons (0523) 27 08 55

Ontwikkelingsgesprekken

23 juni 2020 23-06-2022

Ontwikkelingsgesprekken

  • Instroom leerlingen: op indeling voor alle ouders – verzoek om u in te schrijven via Parro als u de uitnodiging ontvangt.
  • Groep 1 t/m 6: Gesprekken zijn facultatief. Wanner er vanuit school reden is tot een gesprek krijgt u bericht. Wanneer u zelf reden heeft om een gesprek aan te vragen dan kunt u zich inschrijven via Parro.
  • Groep 7: Voorlopig adviesgesprekken VO voor alle ouders – verzoek om u in te schrijven via Parro als u de uitnodiging ontvangt.